SPO2 сензор и температурна сонда

  • Температурна сонда за еднократна употреба и SPO2 сензор за еднократна употреба

    Температурна сонда за еднократна употреба и SPO2 сензор за еднократна употреба

    Код на продукта за температурна сонда за еднократна употреба BOT-B/BOT-D/BOT-Q Въведение Сондата за телесна температура за еднократна употреба използва физическите характеристики, че съпротивлението на високопрецизния термистор в края на сондата се променя с промяната на външната температура за свързване на тялото температурна сонда към монитора с модул за следене на телесната температура.Промяната на импеданса на термистора се преобразува в електрически сигнал и се извежда към монитора, за да се изчисли съответната температура на тялото...