Ларингоскоп

  • Еднократен видеоларингоскоп за интубация

    Еднократен видеоларингоскоп за интубация

    Vdeo ларингоскопията е форма на индиректна ларингоскопия, при която лекарят не инспектира директно ларинкса.Вместо това ларинксът се визуализира с фиброоптичен или дигитален ларингоскоп (камера със светлинен източник), поставен трансназално (през носа) или трансорално (през устата).

  • Ларингоскоп за еднократна употреба

    Ларингоскоп за еднократна употреба

    Представен за първи път от сър Робърт Макинтош и сър Иван Магил в началото на 40-те години на миналия век, ларингоскопът е еволюирал от самото си създаване.След създаването на ендотрахеалната тръба, ларингоскопите позволяват достъп за избутване на езика назад и осигуряват светлина, позволяваща визуализация на гласните струни за точно поставяне на дихателните пътища.