Комплект за централен венозен катетър за еднократна употреба

  • Комплект за централен венозен катетър за еднократна употреба (мини табла)

    Комплект за централен венозен катетър за еднократна употреба (мини табла)

    Ако имате нужда от грижи за дълго време, може да получите така наречения централен венозен катетър.Нарича се още централна линия.CVC линията също е тънка тръба, но е много по-дълга от обикновената IV.Обикновено преминава в голяма вена на ръката или гърдите ви. Комплектът за централен венозен катетър се състои от централен венозен катетър и други части за клинична употреба за еднократна употреба.