Еднократен комплект за централен венозен катетър

  • Disposable Central Venous Catheter Kit (mini tray)

    Комплект за централен венозен катетър за еднократна употреба (мини тава)

    Ако се нуждаете от грижи за дълго време, може да получите така наречения централен венозен катетър. Нарича се още централна линия. Линията CVC също е тънка тръба, но е много по-дълга от обикновената IV. Обикновено отива в голяма вена на ръката или гърдите. Комплектът за централен венозен катетър се състои от централен венозен катетър и други части за клинична употреба за еднократна употреба.