маска за анестезия

  • Продажба на едро на женска PVC маска за анестезия

    Продажба на едро на женска PVC маска за анестезия

    Анестезийните маски се използват за покриване както на устата, така и на носа на пациента, за доставяне на газ и/или други инхалационни анестетици преди, по време и след процедурата по анестезия.Поради вариациите в размера и формата на лицата се предлагат няколко различни размера маски за анестезия.